MENGENAI KAMI
PAUTAN PANTAS
DEWAN PERNIAGAAN MELAYU MALAYSIA NEGERI MELAKA
No. 71 & 73, Jalan SP 4,
Taman Semabok Perdana,
75050 Semabok, Melaka.
Tel: 06-2832298
Fax: 06-2845663
Emel: dpmmmelaka@gmail.com
dpmmnm.org@2015
DEWAN ADALAH SEBUAH ORGANISASI YANG MENYATUPADUKAN PENIAGA DAN PENGUSAHA MELAYU UNTUK KEPENTINGAN DAN FAEDAH EKONOMI MELAYU.
1.
Menubuh dan mewujudkan satu pertubuhan perniagaan Melayu di peringkat Kebangsaan dan Negeri untuk kepentingan dan faedah Melayu di lapangan perniagaan dan ikhtisas.
2.
Menyatupadukan peniaga dan ikhtisas Melayu untuk kepentingan dan faedah ekonomi Melayu.
3.
Meningkatkan maruah dan kecemerlangan bangsa Melayu khususnya dalam bidang ekonomi di peringkat Negeri, Negara dan antarabangsa.
4.
Menjadi wadah perjuangan ekonomi bangsa Melayu.
5.
Mempastikan terjaminnya kepentingan Ahli di dalam undang-undang yang digubal atau dipinda di Malaysia yang berkaitan dengan perniagaan.
6.
Menentukan aktiviti DPMM Negeri dan Ahli Bergabung adalah selaras dengan asas dan tujuan Dewan.
7.
Menerbitkan majalah dan risalah, dan menyediakan laman web yang berkaitan dengan perniagaan.
8.
Membantu atau mewakili Ahli di dalam perbincangan berkenaan perdagangan, pembelian, penjualan dan lain-lain sama ada di dalam atau di luar Malaysia.
9.
Membuat perhubungan atau bekerjasama dengan lain-lain badan atau persatuan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Dewan.
10.
Menubuhkan tabung-tabung biasiswa, amanah dan lain-lain untuk kebajikan Ahli dan sekiranya perlu untuk membantu individu Melayu, ahli pertubuhan, perbadanan dan/atau persatuan Bumiputera dan/atau orang-orang Islam yang memerlukannya.
11.
Mengeluarkan Sijil Tempasal (Certificate of Origin) atau lain-lain sijil ke atas barangan yang dieksport dari Malaysia dan membuat sebarang pengesahan mengikut peraturan yang ditetapkan dari semasa ke semasa.
12.
Membeli, menjual, menggadai, memajak, memiliki, menyewa, pindah hakmilik, menyerah, memaju dan membuat lain-lain urusan yang bersangkutan dengan harta alih dan tak alih.
13.
Membina bangunan untuk kegunaan atau kepentingan Dewan.
14.
Meminjam wang untuk kegunaan dan kepentingan Dewan.
15.
Menjalankan penyelidikan dalam kesemua masalah dan untuk memajukan atau mencadangkan kaedah-kaedah tindakan dan prosedur yang dianggap perlu atau berfaedah untuk kesemua atau salah satu daripada asas dan tujuan Dewan.
16.
Menubuhkan Yayasan untuk kebajikan, pelajaran, latihan, pengurusan dan kemahiran dalam bidang ekonomi dan perniagaan.
17.
Menjalankan sebarang aktiviti atau apa jua langkah selain daripada perkara di atas bagi kesempurnaan perjalanan Dewan dan DPMM Negeri bagi faedah ekonomi bangsa Melayu.
18.
Membantu mewujudkan rangkaian perniagaan di antara ahli-ahli Dewan dan ahli-ahli Dewan-Dewan Perniagaan yang lain di dalam dan di luar negara dan memberi keutamaan pengagihan peluang-peluang kepada Ahli-Ahli Dewan.