dpmmnm.org@2017
 
PANDUAN MENGISI BORANG KEAHLIAN
1.
Nama Pemohon
  *
Bagi Ahli di bawah Fasal 6.2.1, 6.2.2 dan 6.2.3 dan nama yang disi mestilah sama yang terdapat di dalam kad pengenalan pemohon.
  *
Bagi Ahli-ahli dibawah Fasal-fasal lain, nama mestilah sama seperti yang tercatat dalam rekod Pendaftar Syarikat (ROC) atau Jabatan Pembangunan Koperasi.
2.
Nombor kad Pengenalan (lama dan baru)
Cuma diisi oleh Ahli-ahli di bawah Fasal 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3
3. Nama Syarikat( nama perniagaan)
Cuma diisi oleh Ahli-ahli di bawah Fasal 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 dan 6.2.6 sahaja.
4. Alamat Pejabat
Sila gunakan alamat untuk surat-menyurat
5. Nombor Pendaftaran
Mestilah sama seperti yang tercatat dalam ROC atau mana-mana pihak berkuasa yang berkenaan sahaja.
6. Jawatan Dalam Syarikat
Cuma perlu diisi oleh Ahli-ahli di bawah Fasal 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 dan 6.2.6 sahaja.
7. Pegawai untuk Perhubungan
Sila nyatakan nama, no telefon dan jawatan yang berkenaan untuk sebarang perhubungan luar.
8.
Modal Dibenar
Hanya perlu diisi oleh Ahli-ahli di bawah Fasal 6.2.4 dan 6.2.5 seperti yang tercatat dalam M & A atau borang 24.
9.
Modal Berbayar
Jumlah yang direkodkan mestilah sama seperti di dalam penyata kewangan perniagaan dan/ataupun M & A atau borang 24.
Jika ruang tidak mencukupi sila sertakan lampiran. Sebarang perubahan perlulah dilaporkan kepada DPMM.
10.
Jenis-Jenis Perniagaan
Jenis perniagaan mestilah sama seperti yang tercatat pada pendaftaran perniagaan dan/ataupun M & A. Sebarang perubahan mestilah dilaporkan kepada DPMM.
11. Pemegang Saham
Sila senaraikan nama pemegang saham dan peratus pegangan. Jika ruang tidak mencukupi sila sertakan lampiran.
12. Butir-butir Pengarah
Sila nyatakan nama Pengarah- Pengarah dan no kad pengenalannya.
13.
Dokumen Sokongan
Sila sertakan dokumen-dokumen yang berkenaan yang telah disahkan samada oleh ROC, atau Setiausaha, atau Pesuruhjaya Sumpah, atau Jabatan Penbangunan Koperasi atau Badan Profesional yang berkenaan sahaja.
 
follow me on facebook
follow me on google plus
DEWAN PERNIAGAAN MELAYU MALAYSIA
NEGERI MELAKA
DEWAN PERNIAGAAN MELAYU MALAYSIA NEGERI MELAKA
NO. 71 & 73, JALAN SP 4,
TAMAN SEMABOK PERDANA,
75050 SEMABOK, MELAKA
TEL: 06-2832298 | FAX: 06-2845663
EMEL: dpmmnm@gmail.com / urusetia@dpmmnm.org